Coordinació

La Diputació de Lleida és l'entitat representant i coordinadora de les quatre operacions que conformen el PECT “El bosc, primer recurs de l’economia verda”.

Manel Martínez, tècnic de la Diputació de Lleida.

Mail: pectbosc@diputaciolleida.cat

Reunió de socis
Reunió dels membres que constitueixen el comité de seguiment del PECT “el bosc, primer recurs de l’economia verda. 7 de febrero de 2020
Objectius específics
 1. Fer la interlocució davant la Direcció General d'Administració Local en tot el referent a les obligacions i responsabilitats com a entitat representant de l'PECT.
 2. Coordinar el conjunt de les operacions de l'PECT i de les entitats participants.
 3. Difusió i divulgació dels avenços i dels resultats de l'PECT, en nom i representació de la totalitat de la partenariat del PECT.
 4. Vetllar perquè les entitats participants estiguin ben assessorades en relació a la normativa legal aplicable a les tasques i operacions que executen.
 5. Fer el seguiment i el control operatiu i estratègic de la programació del PECT, així com la supervisió de l'acompliment de la normativa comunitària, estatal i catalana de les entitats beneficiàries del PECT.
Actuacions
 1. Interlocució amb la Direcció General d'Administració Local i altres òrgans competents nacionals, estatals o comunitaris. Canalitzar la justificació emesa per les entitats beneficiàries de l'PO FEDER Catalunya 2014-2020.
 2. Executar les tasques relatives a la coordinació dels membres i les operacions.
 3. Elaborar i executar un programa de revisions periòdiques de control operatiu i estratègic dels projectes, operacions i actuacions.
 4. Elaborar i executar un programa de revisions periòdiques de control de compliment de la normativa comunitària, estatal i nacional.
 5. Crear un servei permanent de suport, assessorament i formació a les entitats participants.
 1. Determinar les eines i aplicacions informàtiques de comunicació.
 2. Realitzar una avaluació de l'impacte final de l'PECT.
 3. Pla de comunicació i difusió.
 4. Comitè Assessor Internacional Forestal CAIFOR.
Reunió de socis
Reunió del comitè assessor internacional forestal (CAIFOR), 12 de febrer de 2020
Resultats esperats
 1. Certificacions realitzades de les operacions de l'PECT a través del SIFECAT i Consultes ateses per la DGAL per donar resposta als requeriments dels socis.
 2. Reunions amb els socis.
 3. Subcontractació de l'empresa consultora que ofereixi la revisió de control operatiu i estratègic.
 4. Subcontractació de l'empresa consultora que ofereixi el servei permanent de suport, assessorament i formació a les entitats participants.
 5. Subcontractació de l'empresa que realitzarà l'auditoria.
 6. Pàgina web de l'PECT "el bosc".
 7. Pla de comunicació i de visibilitat de l'PECT "el bosc".
 8. 4 reunions amb el comitè assessor internacional forestal (CAIFOR)

Documents

Secció
Subsecció
Fitxer
Imbiofust Project
CAIFOR
Innovatruf
CAIFOR
Valoritation of wood
-
Planning and mobilization
-