Valorització de la fusta

Innovacions tecnològiques en el desenvolupament de la fusta contralaminada (CTL) amb espècies locals i foments de l'ús de la fusta com a solució constructiva energèticament eficient. Jordi Gené Sera, Responsable de l'Institut Català de la Fusta (INCAFUST). Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

Mail: jordi.gene@incafust.cat

Valorización de la madera
Objetius específics
 1. Reduir el percentatge de fusta importada a Catalunya
 2. Millorar la transformació i distribució dels productes derivats de la fusta local
 3. Promoció de l’ús de la fusta local en la construcció
 4. Desenvolupament i foment de la fusta contralaminada com a material de construcció
Actuacions
 1. Innovació en el model d’aprovisionament dels productes derivats de la fusta per reduir la dependència de les importacions.
 2. Realitzar el serrat, l’assecat i la classificació de diverses partides de fusta local, d’ús no estructural i avaluar el cost del transport fins a magatzem per realitzar un anàlisi econòmic i publicar els resultats.
 3. Sensibilitzar sobre la Promoció de la fusta local i de les solucions constructives avançades entre els prescriptors de la província de Lleida i la resta de Catalunya, mitjançant diverses trobades i l’edició de material divulgatiu.
 4. Consolidació del CLT com a producte d’elevades prestacions tècniques fabricat amb fusta pirinenca.
 1. Foment del CLT com a alternativa sostenible als materials constructius convencionals.
  1. Realització d’accions de formació dels prescriptors i consultors d’estructures en l’àmbit de la construcció amb fusta contralaminada.
  2. Anàlisi comparativa de qualitats intrínseques i solucions constructives amb CLT en relació a altres materials convencionals.
  3. Posada en marxa d’una oficina tècnica de suport al sector públic de la demarcació de Lleida per elaborar propostes o projectes tècnics constructius utilitzant el CLT.
  4. Suport a la promoció de la construcció d'habitatges de protecció oficial amb CLT.
  5. Sessions informatives sobre el CLT i el seu ús en construcció a infraestructures.cat i als departaments de Governació (PUOSC), Habitatge, Salut, Interior i Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  6. Accions de publicitat, comunicació i de promoció.
  7. Realització del disseny, fabricació i muntatge dels elements de fusta contralaminada de la planta pilot IMBIOFUST.
Pannells de fusta contralaminada CLT
Resultats esperats
 1. 10 trobades amb importadors i magatzems distribuïdors de productes derivats de la fusta. Definició de qualitats comercials assumibles per la fusta del país. 5 acords signats per part d’importadors i magatzems per tal de comprar fusta local.
 2. 10 trobades amb serradors amb capacitat per serrar fusta estructural i per fusteria.
 3. Promoció de la marca de qualitat Catforest i adopció de la marca per part de més de tres empreses transformadores del país, que adquiriran el compromís de serrar fusta local amb les qualitats demanades pels importadors i magatzems.
 4. Substitució de 10 comandes de fusta importada per lots de fusta del país. Obtenir un grau de satisfacció dels compradors superior al 80%. Publicitat de les despeses i rendibilitat de la transformació de la fusta del país (avet, pi roig i pi negre).
 5. Trobades amb 60 arquitectes tècnics i arquitectes de demarcació. Edició d’una guia de contractació de construccions sostenibles públiques amb fusta.
 6. Descripció dels estàndards de producció de CLT. Descripció de les característiques tècniques del nou producte. Definició del procés de fabricació industrial de pannells de contralaminat amb fustes locals amb garanties tècniques. Argumentari tècnic per foment de l’exportació del producte.