Imbiofust

Impuls i realització d'una planta pilot de biorefineria a partir de fusta de baix preu i els seus subproductes. Ramon Canela i Garayoa, Catedràtic d'Universitat. Àrea de coneixement química orgànica

Mail: canela@quimica.udl.cat

Laboratori Imbiofust
Objectius específics
 1. Disposar d'informació detallada sobre les característiques del material, volums de producció i cost del seu transport fins a la biorefineria.
 2. Disposar de processos de fraccionament basats en el principi d'eco-extracció per obtenir fracció lipídica, fracció de cel·lulosa, fracció de hemicel·lulosa i fracció lignina.
 3. Disposar d'un procés eco-sostenible per transformar la fracció lignina en dos subproductes, d'una banda una barreja de poliefenols de baix pes molecular amb activitat antioxidant i d'altra banda una lignina modificada per a ser utilitzada en la preparació de bioplàstics.
 4. Disposar d'informació detallada sobre els anys necessaris perquè la biorefineria pugui ser rendible.
Actuacions
 1. Definir un procés adequat de recollida i transport de material fins a la biorefineria.
 2. Definir la millor ubicació de la biorefineria considerant sostenibilitat i impacte sobre el territori.
 3. Instal·lar una planta pilot biorefineria.
 1. Desenvolupar eco-tecnologies pel fraccionament dels diferents components.
 2. Desenvolupar tecnologies verdes per a la valorització de la fracció de lignina.
 3. Utilitzar eines bioinformàtiques tant en el desenvolupament dels processos d'eco-extracció com en els estudis dels corresponents cicles de vida.
Extracción imbiofust
Resultats esperats
 1. Mapa de recursos fustaners amb distància a la zona d'ubicació de la biorefineria.
 2. Procediment per a la separació de les diferents fraccions.
 3. Procediments per a la transformació de la lignina en productes de valor afegit.
 4. Planta pilot biorefineria en funcionament.
 5. Pla d'empresa que inclouria un estudi sobre el rendiment dels processos, els costos i els productes més competitius en el mercat.

Documents

Secció
Subsecció
Fitxer
Primera secció
Subsecció 1
Primera secció
Subsecció 2
Segona secció
-
Tercera secció
Subsecció 1
Tercera secció
Subsecció 2