Millores en la planificació i mobilització dels recursos forestals

Eines avançades de planificació i suport a la gestió forestal i innovacions en mecanització de zones de pendent. Jordi Gené Sera, Responsable de l'Institut Català de la Fusta (INCAFUST). Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.

Mail: jordi.gene@incafust.cat

bosc de pi rajolet
Objectius específics
 1. Disposar del darrer nivell de planificació territorial forestal (projectes d’ordenació) adaptats a els prioritats definides en nivells superiors. Disposar de projectes pràctics, àgils i multifuncionals.
 2. Utilitzar tècniques i maquinària forestal més eficients i adaptades al territori de muntanya i necessitats actuals, sent a l’hora, el màxim de respectuoses amb el medi natural.
 3. Adaptar les noves tecnologies i professionalitat de tot l’arc de muntanya europeu al sector català, introduint el potencial innovador, sostenible i de desenvolupament que caracteritza els països que han apostat per la bioeconomia.
Actuacions
 1. Estudi dels projectes d’ordenació de forests públiques. Grau de seguiment i idoneïtat.
 2. Plataforma via website i programa informàtic de forests públiques.
 3. Adaptació i simplificació dels projectes d’ordenació forestal.
 4. Realització de projectes pilot d’ordenació simplificats.
 5. Estudi d’innovacions tecnològics en aprofitaments de pendent.
 1. Adquisició d’un conjunt experimental de cable aeri forestal i braç processador.
 2. Experimentació d’aprofitaments amb  cabrestant de processadora i autocarregador.
 3. Experimentació d’aprofitaments amb cabrestant de doble tambor de cable sintètic i metàl·lic.
 4. Formació d’equips de treball.
 5. Càlculs i de rendiments dels dispositius adquirits d’extracció. Recomanacions de formació i aplicació.
dibuix conjunt de cable aeri i processadora
Resultats esperats
 1. Estudiar la situació real de planificació de forests municipals de la demarcació de Lleida. Fer una veritable diagnosi de la idoneïtat d’aquests documents que són bàsics per gestionar i millorar els boscos públics de Lleida.
 2. Disposar de la millor metodologia i tecnologia de la informació i comunicació per realitzar posteriorment els projectes d’ordenació d’aquestes forests. Relacionar de forma àgil i moderna propietaris municipals, gestors, estructura administrativa i empreses. Testar la confecció i funcionament d’aquests projectes.
 3. Estudiar les tècniques utilitzades en zones de muntanya amb més tradició i desenvolupament.  Analitzar la situació actual de les nostres tècniques, empreses i boscos per fer el disseny  experimental que permeti millorar la situació.
 4. Realitzar els assajos de maquinària de més interès en zones i espècies més representatives.
 5. Preparar els professionals forestals per les noves metodologies, tècniques i maquinària. Treure conclusions de tot el dispositiu experimental i fer les recomanacions finals.